Oferta idealnie dopasowana

Oferta idealnie dopasowana

Każdy z nas jest inny wiec i każdy ma inne potrzeby. Dlatego nasza oferta uwzględnia podejście indywidualne.

Oferujemy opiekę zarówno kompleksową, jak i doraźna, czy czysto kontrolną. Dlatego proponujemy Ci:

 

WARIANT I

„Księgowość w pełnym zakresie”

Pakiet obejmuje:

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub prowadzenie księgowości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym również uproszczonych) oraz sprawozdań F01 i innych.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 4. Obliczanie i ewidencjonowanie różnic kursowych.
 5. Wypełnianie i rozliczanie delegacji krajowych i/lub zagranicznych.
 6. Analizę rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, wpływy, zaliczki i inne)
 7. Kontrolę ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych.
 8. Prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji obrotów na potrzeby podatku VAT (dla osób podmiotowo zwolnionych z VAT).
 9. Sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (media, WDT, WNT, WTT, import, eksport, zaliczki itp.)
 10. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 11. Sporządzanie listy wynagrodzeń, naliczanie świadczeń ZUS.
 12. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 13. Prowadzenie kartotek czasu pracy, obecności, wynagrodzeń.
 14. Przygotowywanie umów  pracę, świadectw pracy, dokumentacji wymaganej przez pracowników, w tym zaświadczeń, oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
 15. Inne czynności pomocnicze.
 16. Kalkulacja stawek, cen, czy prowizji.
 17. Analiza opłacalności przedsięwzięć.
 18. Analiza kosztów.

WARIANT II

„Księgowość – wariant pomniejszony”

 

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub prowadzenie księgowości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 4. Ewidencjonowanie różnic kursowych.
 5. Kontrolę ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych.
 6. Prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji obrotów na potrzeby podatku VAT (dla osób podmiotowo zwolnionych z VAT).
 7. Sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (media, WDT, WNT, WTT, import, eksport, zaliczki itp.)
 8. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 9. Sporządzanie listy wynagrodzeń, naliczanie świadczeń ZUS
 10. Inne czynności pomocnicze

 

WARIANT III

„Księgowość – usługa zewnętrzna”

 

 1. Prowadzenie u klienta na jego systemach i sprzęcie przy pomocy jego pracowników wybranych czynności związanych z księgowością prowadzoną zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub prowadzenie księgowości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym również uproszczonych), sprawozdań F01 oraz innych.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 

WARIANT IV

„Księgowość – podział pracy i ryzyka”

 

 1. Prowadzenie nadzoru nad czynnościami realizowanymi przez służby księgowe klienta.
 2. Audyt księgowo – podatkowy.

 

Copyright © 2024 Podatkowo.pro