Zwrot VAT z zagranicy

Zwrot VAT z zagranicy

Jeśli jesteś krajowym przedsiębiorca i dokonałeś zakupów za granicą płacąc VAT, masz prawo do ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług podczas pobytu w innym kraju UE w ramach tzw. procedury VAT-REF (Value-Added Tax Refund). Złożenie wniosku w ramach procedury wymaga spełnienia wielu kryteriów, jednak w wielu wypadkach możliwe jest odzyskanie nawet 100% podatku VAT zapłaconego przy zakupach w UE.

O zwrot zapłaconego podatku VAT można się ubiegać w związku z praktycznie wszystkimi wydatkami poniesionymi w innym kraju UE na potrzeby swojej działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o zwrot VAT?

Zwrot VAT w ramach procedury VAT-REF nie jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Aby złożyć wniosek, przedsiębiorca musi jednocześnie spełnić szereg warunków:

  • być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (VAT-owiec) w Polsce,
  • dokonywać sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej w Polsce (nie może świadczyć jedynie czynności zwolnionych z podatku),
  • nie może posiadać siedziby w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
  • nie może być zarejestrowany do celów podatku VAT w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
  • poniósł wydatki związane z działalnością gospodarczą (nie mogą to być wydatki na prywatne cele),
  • nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (z pewnymi wyjątkami w stosunku do usług transportowych oraz dostaw towarów i usług, w których obowiązuje mechanizm „odwrotnego obciążenia”).

Wydatki te muszą być udokumentowane prawidłowo wystawionymi fakturami lub rachunkami.

Zapraszamy do współpracy!!

 

 

Copyright © 2024 Podatkowo.pro